Akty prawne

Bydgoskie Centrum Sportu działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 z późn. zm.),

2)       ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869),

3)       ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468),

4)       ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),

5)       innych obowiązujących przepisów,

6)       niniejszego Statutu.

§2. 1. Bydgoskie Centrum Sportu jest jednostką organizacyjną Miasta Bydgoszczy działającą w formie jednostki budżetowej.

2.       Nazwa jednostki budżetowej brzmi: Bydgoskie Centrum Sportu.

3.       Siedziba Bydgoskiego Centrum Sportu mieści się w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163.

§ 3. Bydgoskie Centrum Sportu obejmuje zakresem swojego działania Miasto Bydgoszcz.


Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: czwartek, 16, styczeń 2020 19:34

data wytworzenia: czwartek, 16, styczeń 2020 10:30

opublikowano: czwartek, 16, styczeń 2020 10:30


16 styczeń 2020 19:34 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2013 10:30 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...