Władze
Władze jednostki budżetowej

Organem zarządzającym Bydgoskim Centrum Sportu jest Dyrektor, powoływany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Dyrektor zarądza 
Bydgoskim Centrum Sportu przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego. Podstawą jego działań jest pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Do kompetencji Dyrektora należą obowiązki określone w §6 ust.5 Statutu BCS a także:

1.    Prowadzenie negocjacji w obrocie cywilno - prawnym.

2.    Przyznawanie nagród i wyróżnień oraz nakładanie kar porządkowych w stosunku do pracowników zatrudnionych w BCS.

3.    Prowadzenie i nadzorowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem BCS.

 

 

Dyrektor zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami BCS.


Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: czwartek, 16, styczeń 2020 19:36

data wytworzenia: czwartek, 16, styczeń 2020 10:38

opublikowano: czwartek, 16, styczeń 2020 10:38


16 styczeń 2020 19:36 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
16 styczeń 2020 19:30 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2013 11:32 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2013 11:31 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2013 11:30 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2013 11:30 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2013 11:29 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2013 11:29 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2013 11:25 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2013 11:23 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2013 11:18 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2013 10:38 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...