Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy

UCHWAŁA NR XVII/349/19

RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany nazwy miejskiej jednostki organizacyjnej Hala Sportowo-Widowiskowa
„Łuczniczka” oraz nadania jej nowego Statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Miejskiej jednostce organizacyjnej pod nazwą Hala Sportowo - Widowiskowa „Łuczniczka” nadaje się nazwę „Bydgoskie Centrum Sportu”.

§ 2. Statut Bydgoskiego Centrum Sportu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc dotychczasowy Statut Hali Sportowo-Widowiskowej „Łuczniczka” stanowiący załącznik do uchwały Nr V/53/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta pod nazwą Hala Sportowo - Widowiskowa „Łuczniczka” oraz nadania jej Statutu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.


Drukuj

informację wytworzył: Administrator

za treść odpowiada: Administrator

ostatnia modyfikacja: czwartek, 16, styczeń 2020 19:21

data wytworzenia: piątek, 06, wrzesień 2013 09:58

opublikowano: piątek, 06, wrzesień 2013 09:58


16 styczeń 2020 19:21 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2013 11:18 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2013 11:08 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2013 10:24 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
06 wrzesień 2013 09:58 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...